Arhiva oznaka: biciklističke staze

Danas su dostupne i razne interaktivne karte biciklističkih staza

Bicikl i sama vožnja biciklom postaju sve popularniji. Mnogi su odlazak na posao automobilom ili javnim prijevozom zamijenili vožnjom na biciklu. No, vožnja kroz grad ponekad zna biti vrlo opasna zbog automobila koji mogu naići na svih strana, zbog pješaka i raznih drugih prepreka na cesti. Djelomično rješenje za to su biciklističke staze. One na jedan način rješavaju taj problem, ali ipak treba biti oprezan jer ponekad vozači automobila zanemare činjenicu da su i biciklisti ravnopravni sudionici u prometu.

Karakteristike biciklističkih staza

Biciklističke staze predstavljaju staze namijenjene vožnji biciklom. Dijelovi staze mogu prolaziti pločnikom, a dijelovi kolnikom. Ono po čemu ih se može lako raspoznati je njihova boja. Naime, biciklističke staze su uglavnom obojane nekom bojom kako bi bile lako uočljive. No, vozači, ali i pješaci, često ne poštuju postojanje biciklističke staze. Tako vozači automobila često znaju prilikom parkiranja vozila zakloniti biciklističku stazu, dok pješaci nerijetko hodaju baš po biciklističkoj stazi, umjesto pored nje. Biciklisti tada imaju problema, moraju silaziti s bicikla i obilaziti automobile, a isto tako moraju i izbjegavati pješake što također može biti opasno, i za jedne i druge.

No, biciklisti također vrlo često rade jednu grešku. Biciklističke staze prelaze preko raskršća na kojima se nalaze semafori te prelaze preko pješaćkog prijelaza. Biciklisti su dužni sići s bicikla te bicikl gurati preko pješačkog prijelaza te se tek nakon što ga prijeđu mogu vratiti na bicikl i nastaviti s vožnjom. Nažalost, mnogi biciklisti to zanemaruju te ne silaze s bicikla.

Interaktivne karte biciklističkih staza

Mnogi gradovi se trude na razne načine biciklistima olakšati vožnju. Osim same gradnje biciklističkih staza, gradovi i na temelju prigovora biciklista mogu kasnije još više pomoći. A uporabom tehnologije je ta komunikacija između biciklista i odgovornih u gradu postala još jednostavnija. Tako brojni gradovi imaju na Internetu interaktivne karte biciklističkih staza. A one su vrlo korisne na dva načina. Prvi i ujedno i glavni je sama upotreba karti za planiranje rute. Korištenjem ovakvih karti možete vrlo jednostavno isplanirati svoje putovanje biciklom od jedne do druge točke. A sve to na način da vidite ima li na vašoj ruti biciklističkih staza te ukoliko nema, koja je najbolja ruta kako biste najveći dio vremena proveli na biciklističkoj stazi.

Drugi način korištenja ovakvih karti odnosi se na njihovu intekativnost. Kada se vozite po određenoj ruti i naiđete na neki problem ili na nešto što želite podijeliti, to vrlo lako možete podijeliti s ostalima. Potrebno je samo se prijaviti na stranicu na kojoj se nalazi interaktivna karta te na njoj točno označiti mjesto gdje se određeni problem nalazi. Primjerice, ako se vozite po nekoj biciklističkoj stazi i naiđete na neku veliku rupu ili neki drugi problem, možete to prijaviti. Na taj način ćete pomoći drugim biciklistima kako bi dodatno pripazili kad se voze tom istom rutom, a ujedno će i oni koji su zaduženi za saniranje takvih šteta vidjeti tu poruku i moći brže reagirati.
U pojedinim državama i gradovima, primjerice Amsterdamu u Nizozemskoj, biciklizam je popularniji čak i od vožnje automobilom ili javnog gradskog prijevoza. To za posljedicu ima mnoge biciklističke staze diljem cijelog grada i moguće je gotovo cijeli grad proći vožnjom po biciklističkim stazama. Taj trend se širi sve više i u ostale gradove te mnogi slijede ovakve primjere i počinju graditi sve više biciklističkih staza. A vožnja biciklom ima mnoge pozitivne učinke, na samog pojedinca, ali i na okoliš. Osobe koje voze bicikl su u puno boljoj formi, a s druge strane pozitivno utječu na okoliš. Vožnja biciklom ne proizvodi nikakve štetne plinove koji štete okolišu tako da bi svi gradovi i države trebali što više poraditi na poticanju ljude na vožnju biciklom.

Biciklirajte svojim ili iznajmljenim biciklom po Sloveniji

Slovenija je država manje površine, ali zato ima jako mnogo toga za ponuditi turistima. A danas je sve popularniji biciklistički turizam. Sve je više onih koji vole istraživati neku državu i njene zanimljive znamenitosti na biciklu. To pruža brojne prednosti u odnosu na ostale tipove prijevoza. Ne morate puno razmišljati o parkiranju kao u slučaju vožnje automobilom; biciklom možete posjetiti i neka mjesta koja automobilom nisu dostupna i slično. Vožnja biciklom može se odvijati po cesti, kroz prirodu, ali najugodnije je kada je sve označeno i kada je moguća vožnja po biciklističkoj stazi.

Prednosti vožnje po biciklističkim stazama

Biciklističke staze imaju jednu očito prednost nad vožnjom po cesti. Vožnja je sigurnija. Biciklističke staze se po gradovima obično postavljaju uz samu cestu, dijelom po nogostupu, a na nekim dijelovima je riječ o posebnim dionicama namijenjenim samo za vožnju biciklom.

Od ostalih prednosti, svakako valja izdvojiti i što su biciklističke staze propisno označene. Najčešće su označene nekom uočljivom bojom. A bitno je da budu uočljive biciklistima, ali posebno i ostalim sudionicima u prometu. Za bicikliste je bitno da je staza dobro označena, pogotovo kad je riječ o stazi u prirodi, kako ne bi zalutali i kako bi bez problema mogli slijediti stazu. S druge pak strane, bitno je da biciklistička staza bude dobro uočljiva ostalim sudionicima u prometu, posebno onima koji voze automobil. Na taj način će prilikom vožnje automobila više pažnje posvetiti upravo biciklistima i pazeći na njih prilikom vožnje.

Iznajmljivanje bicikla

Slovenija ima mnoštvo biciklističkih staza i sve je više onih koji dolaze u Sloveniju isključivo zbog biciklizma. Mnogi dovoze svoje bicikle, ali ima i onih koji se odlučuju za iznajmljivanje bicikla. Tako se bicikli u Sloveniji mogu iznajmiti na jako mnogo mjesta, a zasigurno ćete pronaći mjesto za iznajmljivanje u blizini svakog popularnijeg turističkog odredišta.

https://www.rogla.eu/

Uživajte u vožnji po biciklističkim stazama

Sve je više onih koji žele svoje slobodno vrijeme provesti vozeći bicikl. Neki bicikl voze gotovo svakodnevno, neki samo ponekad. A mnogo je i onih koji toliko vole vožnju biciklom da bicikl voze sa sobom na odmor ili na odmoru iznajmljuju bicikl. A za ugodnu i sigurnu vožnju, uvijek odabiru biciklističke staze, ako ih pronađu na odredištu.

Važnost biciklističkih staza

Biciklističke staze u gradovima i okolicima osiguravaju biciklistima nesmetano kretanje. Pri vožnji biciklstičkim stazama, biciklisti ne ugrožavaju ostale sudionike te su i oni sami sigurniji. Do prije nekoliko godina, mnogi gradovi nisu imali sluha za bicikliste te je bilo vrlo malo biciklističkih staza. No, sve veći pritisak biciklista te sve više turista koje zanima taj oblik rekreacije, dovele su do drastičnog povećanja broja biciklističkih staza. Danas tako u brojnim gradovima postoji jako mnogo biciklističkih staza po kojima se biciklisti mogu sigurno voziti, a posebni užitak su biciklističke staze izvan gradova. Riječ je o bicikističkim stazama po prirodi, nerijetko oko raznih izletišta. Vožnja po njima pruža prekrasan pogled na okoliš, a u isto vrijeme možete biti sigurni da se nećete izgubiti, ako pratite biciklističku stazu.

Označavanje biciklističkih staza

Biciklističke staze u gradovima uglavnom su obojane nekom bojom i prolaze uz samu cestu ili po nogostupu. Kako bi biciklisti bili sigurni, pješaci i vozači automobila bi morali obratiti posebnu pažnju na postojanje biciklističke staze. U slučaju da biciklistička staza prolaza nogostupom, u većini slučajeva se radi o samo jednom dijelu. Pješaci bi morali hodati onom stranom koja nije namijenjena za biciklističku stazu. Nažalost, to često nije slučaj pa pješaci hodaju i po biciklističkoj stazi te ih biciklisti moraju izbjegavati. Kada je riječ o vozačima automobila, oni moraju biti svjesni činjenice da su i biciklisti sudionici u prometu te da i za njih vrijede prometna pravila, odnosno da ih vozači moraju propustiti kada to nalažu prometna pravila.

https://www.rogla.eu/hr/sto-ciniti/ljeti/biciklizam/biciklisticke-staze