Danas su dostupne i razne interaktivne karte biciklističkih staza

Bicikl i sama vožnja biciklom postaju sve popularniji. Mnogi su odlazak na posao automobilom ili javnim prijevozom zamijenili vožnjom na biciklu. No, vožnja kroz grad ponekad zna biti vrlo opasna zbog automobila koji mogu naići na svih strana, zbog pješaka i raznih drugih prepreka na cesti. Djelomično rješenje za to su biciklističke staze. One na jedan način rješavaju taj problem, ali ipak treba biti oprezan jer ponekad vozači automobila zanemare činjenicu da su i biciklisti ravnopravni sudionici u prometu.

Karakteristike biciklističkih staza

Biciklističke staze predstavljaju staze namijenjene vožnji biciklom. Dijelovi staze mogu prolaziti pločnikom, a dijelovi kolnikom. Ono po čemu ih se može lako raspoznati je njihova boja. Naime, biciklističke staze su uglavnom obojane nekom bojom kako bi bile lako uočljive. No, vozači, ali i pješaci, često ne poštuju postojanje biciklističke staze. Tako vozači automobila često znaju prilikom parkiranja vozila zakloniti biciklističku stazu, dok pješaci nerijetko hodaju baš po biciklističkoj stazi, umjesto pored nje. Biciklisti tada imaju problema, moraju silaziti s bicikla i obilaziti automobile, a isto tako moraju i izbjegavati pješake što također može biti opasno, i za jedne i druge.

No, biciklisti također vrlo često rade jednu grešku. Biciklističke staze prelaze preko raskršća na kojima se nalaze semafori te prelaze preko pješaćkog prijelaza. Biciklisti su dužni sići s bicikla te bicikl gurati preko pješačkog prijelaza te se tek nakon što ga prijeđu mogu vratiti na bicikl i nastaviti s vožnjom. Nažalost, mnogi biciklisti to zanemaruju te ne silaze s bicikla.

Interaktivne karte biciklističkih staza

Mnogi gradovi se trude na razne načine biciklistima olakšati vožnju. Osim same gradnje biciklističkih staza, gradovi i na temelju prigovora biciklista mogu kasnije još više pomoći. A uporabom tehnologije je ta komunikacija između biciklista i odgovornih u gradu postala još jednostavnija. Tako brojni gradovi imaju na Internetu interaktivne karte biciklističkih staza. A one su vrlo korisne na dva načina. Prvi i ujedno i glavni je sama upotreba karti za planiranje rute. Korištenjem ovakvih karti možete vrlo jednostavno isplanirati svoje putovanje biciklom od jedne do druge točke. A sve to na način da vidite ima li na vašoj ruti biciklističkih staza te ukoliko nema, koja je najbolja ruta kako biste najveći dio vremena proveli na biciklističkoj stazi.

Drugi način korištenja ovakvih karti odnosi se na njihovu intekativnost. Kada se vozite po određenoj ruti i naiđete na neki problem ili na nešto što želite podijeliti, to vrlo lako možete podijeliti s ostalima. Potrebno je samo se prijaviti na stranicu na kojoj se nalazi interaktivna karta te na njoj točno označiti mjesto gdje se određeni problem nalazi. Primjerice, ako se vozite po nekoj biciklističkoj stazi i naiđete na neku veliku rupu ili neki drugi problem, možete to prijaviti. Na taj način ćete pomoći drugim biciklistima kako bi dodatno pripazili kad se voze tom istom rutom, a ujedno će i oni koji su zaduženi za saniranje takvih šteta vidjeti tu poruku i moći brže reagirati.
U pojedinim državama i gradovima, primjerice Amsterdamu u Nizozemskoj, biciklizam je popularniji čak i od vožnje automobilom ili javnog gradskog prijevoza. To za posljedicu ima mnoge biciklističke staze diljem cijelog grada i moguće je gotovo cijeli grad proći vožnjom po biciklističkim stazama. Taj trend se širi sve više i u ostale gradove te mnogi slijede ovakve primjere i počinju graditi sve više biciklističkih staza. A vožnja biciklom ima mnoge pozitivne učinke, na samog pojedinca, ali i na okoliš. Osobe koje voze bicikl su u puno boljoj formi, a s druge strane pozitivno utječu na okoliš. Vožnja biciklom ne proizvodi nikakve štetne plinove koji štete okolišu tako da bi svi gradovi i države trebali što više poraditi na poticanju ljude na vožnju biciklom.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.